העליה השנייה 20/22. מבנים טמפלריים שעברו תוספות בנייה במהלך השנים. בחלק העורפי של המתחם, מאחורי חנייה קטנה, בולטת טחנת רוח ללא הכנפיים. אזור זה הוא השריד האחרון לנסיון התיישבות טמפלרית באזור בת גלים של ימינו, ככל הנראה בשנת 1872.